Xüsusi Texnika və Texnologiyalar jurnalı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyi (MAKA) tərəfindən təsis edilmiş və  məxfi elmi-tədqiqat işlərinin dərc olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Jurnal Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Mətbu nəşrlərin reyestrinə 11:11:2021-ci il, №4363 nömrəsi ilə daxil edilmişdir və MAKA-nın 24 iyun 2022-ci il tarixli, 19 saylı əmri ilə jurnalın nəşrinə icazə verilmişdir. Jurnal ildə 2 dəfə çap olunur. Jurnalın rubrikaları aşağıdakılardır:

  • Hərbi texnikalar və silah sistemləri;
  • Yanacaqlar, materiallar və partlayıcı maddələr;
  • Xüsusi əməliyyatlar, istehsal və utilizasiya texnologiyaları;
  • Radioelektronika və peyk naviqasiyası;
  • İnformasiya təhlükəsizliyi və mühafizə vasitələri;
  • Hərbi fəaliyyətin ekoloji təhlükəsizliyi;
  • Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi;
  • Hərbi təbabət;
  • Digər elm sahələri.

Redaksiyanın ünvanı: AZ 1115, Bakı şəh, Binəqədi rayonu,  S.S.Axundov küç 1.  Tel: (+994 12) 562-93-88; Faks: (+994 12) 562-17-38; e-mail: xtt@nasa.az