Tag: əsasnamə

ƏSASNAMƏ

Аzərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyinin ƏSASNAMƏSİ 1. Ümumi müddəalar 1.1.   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2006-cı il tarixli 463 nömrəli   Fərmanına   əsasən   Azərbaycan   Respublikası   Milli   Elmlər... Read more