Direktor                                                           Texnika elmlər namizədi Namiq Muradov Məmmədhüseyn oğlu

Elmi işlər üzrə direktor müavini                     Fizika-riyaziyyat elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mübariz Hümbətəliyev Adıgözəl oğlu

Kosmik Cihazqayırma Məxsusi Konstruktor Bürosu 1974-cü ildə yaradılmışdır.

– Konstruktor və layihələndirmə işlərinin aparılması;

– Coğrafi İnformasiya Sistemləri texnologiyasının tətbiqi və elektron xəritələşmə;

– Kosmik sistemlərin komplektləşdirilməsi prinsiplərinin işlənilməsi;

– Kənd təsərrüfatı istehsalının planlaşdırılmasında kosmik monitorinq sistemləri və texnologiyaları;

– Müxtəlif təyinatlı robototexniki vasitələrin layihələndirilməsi.