Direktor                                                   Texnika elmlər doktoru, professor, əməkdar müəllim Elçin İsgəndərzadə  

Elmi işlər üzrə direktor müavini             Texnika elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Rəhimov Rauf Mahmud oğlu

Elmi katib                                                 Texnika elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Validə Mahmudova Xankişi qızı

 

ELMİ-TƏDQİQAT AEROKOSMİK İNFORMATİKA İNSTİTUTU 1991-Cİ İLDƏ YARADILMIŞDIR.

– Aerokosmik məlumatların toplanması, emalı və təsnifatı üsullarının işlənilməsi;

– Coğrafi İnformasiya Sistemləri texnologiyaları əsasında ətraf mühit parametrlərinin qiymətləndirlməsi;

– Optik-elektron sistemlərin yaradılması;

– Fiziki proseslərin və atmosfer hadisələrinin analıtik ölçü sistemlərinin işlənilməsi;

– Xüsusi təyinatlı cihazların və çeviricilərin layihələndirilməsi.