Milli Aerokosmik Agentliyində (MAKA) yerinə yetirilən elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin səmərəliliyinin artırılması, təqdim edilən məruzələrin müzakirəsinin təşkili, kadr potensialından məqsədyönlü istifadə edilməsi, doktorant və dissertantların fəaliyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi və kollegial qərarların qəbul edilməsi məqsədilə fəaliyyət göstərən Birləşmiş Elmi-Texniki Şurasının (BETŞ) 23 nəfər üzvündən 7 nəfəri elmlər doktoru və professor, 15 nəfəri isə fəlsəfə doktorudur.

 

Natiq Cavadov– MAKA-nın baş direktoru, texnika elmləri doktoru, professor (sədr)
Tofiq Süleymanov– MAKA-nın baş direktorunun I müavini, texnika elmləri doktoru, professor (sədr müavini)
Xumar Əliyeva– ETAİİ-nin şöbə rəisi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent (elmi katib)
Fəxrəddin Ağayev– Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutunun (TEKTİ) direktoru, texnika elmləri doktoru, professor
Kamal Əsgərov– Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutunun (ETAİİ) direktoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Bəhram Əliyev– Ekologiya İnstitutunun (Eİ) direktoru, texnika elmləri doktoru, professor
Namiq Muradov– KCMKB-nin direktorutexnika üzrə fəlsəfə doktoru
Hidayət Quliyev– Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosunun direktoru
Kəmalə Ağayeva– TEKTİ-nin elmi işlər üzrə direktor müavini, texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Rauf Rəhimov– ETAİİ-nin elmi işlər üzrə direktor müavini, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Mübariz Hümbətəliyev– KCMKB-nin elmi işlər üzrə direktor müavini, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bəhram Zahidov– hüquq elmləri doktoru, professor
Hikmət Əsədov– ETAİİ-nin şöbə rəisi, texnika elmləri doktoru, professor
Şükür Abbasov– ETAİİ-nin şöbə rəisi, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Xasməmməd Əsədov– TEKTİ-nin şöbə rəisi, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Amidə Əliyeva– MAKA-nın doktorantura və dissertantura üzrə baş mütəxəssisi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Natiq Kərimov– MAKA-nın şöbə rəisi
Nəsimi Kazımov– Eİ-nin şöbə rəisi, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Rafiq Ağamalıyev– TEKTİ-nin şöbə rəisi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Validə Məmmədəliyeva– Eİ-nin şöbə rəisi, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Ramidə Ələkbərova– TEKTİ-nin baş elmi işçisi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Validə Mahmudova– ETAİİ-nin elmi katibi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Kəmalə Novruzova– Eİ-nin baş elmi işçisi,coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru