AMEA-nın 29 may 1979-cu il tarixli Qərarı ilə MAKA-da aspirantura (indiki doktorantura) şöbəsi yaradılmış, bununla da kadr hazırlığının təşkili üçün yeni mərhələ başlanmışdır.

MAKA-da ali təhsilin doktorantura səviyyəsində təhsil fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə həyata keçirilir.

Hal-hazırda MAKA-nın doktorantura və dissertanturasında 11 ixtisas üzrə 36 nəfər doktorant və dissertant təhsil alır. Onlardan 31 nəfəri fəlsəfə doktoru proqramı (19 doktorant, 12 dissertant), 5 nəfəri isə elmlər doktoru proqramı üzrə dissertant kimi fəaliyyət göstərir.

Doktorantura və dissertantura üzrə kadr hazırlığı aşağıdakı ixtisaslar üzrə aparılır:

 2307.01 – Fiziki kimya

 2426.01 – Ekologiya

 3311.01 – Cihazqayırma texnologiyası

 3313.01 – Maşınqayırma texnologiyası

 3324.02 – Yer kürəsinin aerokosmik tədqiqatları,fotoqrammetriya

 3324.07 – Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar

 3325.02 – Radiotexnika,radionaviqasiya,  radiolokasiya, televiziya sistemləri

 3328.01 – Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası

 3337.01 – İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri

 3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

 3361.01 – Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika