MİLLİ AEROKOSMİK AGENTLİYİN ƏMƏKDAŞLARI “ZƏNGƏZUR” İSTİRAHƏT MƏRKƏZİNDƏ

538
0
Share:

9-10 sentyabr, 15-16 sentyabr, 23-24 sentyabr, 07-08 oktyabr, 14-15 oktyabr 2023-cü il tarixlərində Milli Aerokosmik Agentliyi Həmkarlar İttifaqı Təşkilatının təşkilatçılığı ilə MAKA aparatının, Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutunun, Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutunun, Ekologiya İnstitutunun, Kosmik Cihazqayırma Məxsusi Konstruktor Bürosunun əməkdaşları ailə üzvləri ilə birlikdə Qusar rayonun Çiləgir kəndində yerləşən “Zəngəzur” İstirahət Mərkəzində istirahət etmişdilər. 

İstirahət müddətində əməkdaşlar Qusar rayonunun əsrarəngiz təbiəti ilə yaxından tanış olmuş, onlar üçün yaradılan şəraitdən istifadə etmişdilər.

Share: