XÜSUSI KONSTRUKTOR TEXNOLOJI BÜROSU

24
0
Share:

Direktor                                                           Hidayət Quliyev Söhbət oğlu

Texniki işləmələr üzrə direktor müavini                     Məlik Əliyev Heybət oğlu

Elmi katib                                                         Amid Bağırlı Natiq oğlu

 

Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu 1980-ci ildə yaradılmışdır (Lənkəran ş.):

– Konstruktor-texnoloji işləmələrin həyata keçirilməsi;

– Regional ekoloji problemlərin araşdırılması və hidroekoloji tədqiqatlar;

– Regional ekosistem obyektlərinin aerokosmik üsullarla qiymətləndirilməsi;

– Aqrometeoroloji tədqiqatlar üçün məlumat-ölçü sistemlərinin layihələndirilməsi.

Share: