TƏBII EHTIYATLARIN KOSMIK TƏDQIQI İNSTITUTU

72
0
Share:
Direktor                                                    Texnika elmlər doktoru Professor Ağayev Fəxrəddin Güləli oğlu
Elmi işlər üzrə direktor müavini              Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Ağayeva Kəmalə Sərdar qızı
Elmi katib                                                  Mustafazadə Naira 
 

TƏBII EHTIYATLARIN KOSMIK TƏDQIQI İNSTITUTU 1979-CU ILDƏ YARADILMIŞDIR.
– Yerin təbii ehtiyatlarının və ətraf mühitin tədqiqində aerokosmik texnologiyaların tətbiqi;
– Təbii və texnogen obyektlərin spektral xarakteristikalarına görə onların parametrlərinin təyin edilməsinin elmi-metodiki əsaslarının işlənilməsi;
– Məsafədən zondlamanın texniki vasitələri və məlumat-ölçmə komplekslərinin yaradılması;
– Geodinamika və geoloji təhlükələrin proqnozu (zəlzələlər, palçıq vulkanları, sürüşmələr və s.);
– Təbii-fiziki proseslərin riyazi modelləşdirilməsi;
– Yerin məsafədən tədqiqinin metodoloji əsaslarının işlənilməsi;
– Xüsusi təyinatlı məlumat-ölçü sistemlərinin layihələndirilməsi;
– Peykaltı poliqon ölçmələrinin planlaşdırılması və təşkili.
Share: