MİLLİ AEROKOSMİK AGENTLİYİNİN TABELİYİNDƏ OLAN EKOLOGİYA İNSTİTUTUNUN DİREKTORU BEYNƏLXALQ DİPLOMLA TƏLTİF EDİLMİŞDIR

686
0
Share:
Milli Aerokosmik Agentliyinin Ekologiya institutunun direkoru texnika elmləri doktoru, professor Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu Rusiya Elmlər Akademiyasının xarici həqiqi üzvü seçilmişdir və müvafiq  diplomla təltif olunmuşdur. Bu münasibətlə, MAKA-nın baş direktoru professor Natiq Cavadov professor Bəhram Əliyevi təbrik etmiş və ona fəaliyyətində uğurlar arzulamışdır. Qeyd edək ki, professor Bəhram Əliyev 2010-cu il tarixində Rusiya Kənd Təsərrüfatı Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir
Share: