MİLLİ AEROKOSMİK AGENTLİYİNİN ƏMƏKDAŞLARI “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YUBİLEY MEDALI” İLƏ TƏLTİF EDİLDİ

624
0
Share:
Milli Aerokosmik Agentliyinin əməkdaşları
“Azərbaycan Respublikasının Yubiley medalı”
ilə təltif edildi
 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 15 illiyi 2005-2020-ci illər üçün   Milli Aerokosmik Agentliyi üzrə Azərbaycan Respublikasının Yubiley medalı ilə təltif olunan işçilərin
                 SİYAHISI
S/n Adı, soyadı, atasının adı Şöbə, vəzifə
 
 
Milli Aerokosmik Agentliyinin aparatı

1 Süleymanov Tofiq İbrahim oğlu Baş direktorun I müavini
2 Həsənov Firdovsi Səfər oğlu Baş direktorun müavini (ümumi məsələlər üzrə)
3 Məmmədov Fuad Faiq oğlu Baş direktorun müavini (innovativ inkişaf üzrə)
4 Cəfərov Mahir Qafar oğlu Baş direktorun müavini (kadr və rejim üzrə)
5 Muradov Malik Məmmədhüseyn oğlu Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsinin rəisi-baş mühasib
6 Kərimov Natiq İsrafil oğlu Elmi-tədqiqat işlərinin koordinasiyası və yaradılma şöbəsinin rəisi
7 Abdullayev Səbuhi Semur oğlu
Baş hüquq məsləhətçisi
 
 
Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu
1 Ağayev Fəxrəddin Güləli oğlu Direktor
2 Ağayeva Kəmalə Sərdar qızı Elmi işlər üzrə direktor müavini
3 İbrahimov Ziya İsa oğlu Ümumi işlər üzrə direktor müavini
4 Bəhramov Ramin Saday oğlu Mühasibat uçotu və hesabat şöbəsinin rəisi
5 Ağamalıyev Rafiq Məcid oğlu Geofiziki proseslərin kosmik monitorinqi şöbəsinin rəisi
6 Axundov Fikrət Xosrov oğlu İnnovativ idarəetmə və strateji planlaşdırma şöbəsinin rəisi
7 Əliyeva Günel Vaqif qızı Məsafədən zondlamanın optik-elektron cihazları şöbəsinin rəisi
8 Mehdiyeva Bənövşə Qabil qızı Təbii fiziki proseslərin riyazi modelləşdirilməsi şöbəsinin rəisi
9 İsmayılova Səbinə Tofiq qızı Muzey-kabinetin rəhbəri
 
 
Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutu

1 Ramazanov Asif Vasif oğlu Texniki işləmələr üzrə direktor müavini
2 Şirinov Şükür Şikar oğlu Ümumi işlər üzrə direktor müavini
3
Rəhimov Rauf Mahmud oğlu
 

Süni intellekt sistemləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
4 Əliyev Mirzağa Nəcəfəli оğlu Mühasibat uçotu və hesabat şöbəsinin rəisi
5 Əliyeva Xumar Sabir qızı Elmi-texniki şöbənin rəisi
6 Fətiyeva Elnurə Filman qızı Kosmik təsvirlərin emalı və elektron xəritələşmə şöbəsinin rəisi
7 Yunisov Canəli Kamil oğlu Optik elektron sistemlərin yaradılması şöbəsinin rəisi
 
 
Ekologiya İnstitutu

1 Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu Direktor
2 Musayev Murad Qədim oğlu Elmi işlər üzrə direktor müavini
3 Piriyev Nadir Piri oğlu Texniki işləmələr üzrə direktor müavini
4 Xəlilov Bəşir Məmməd  oğlu Ümumi işlər üzrə direktor müavini
5 Zeynalova Günel Məhəmməd qızı Mühasibat uçotu və hesabat şöbəsinin rəisi
6 Hüseynli Şərqiyyə Sabir qızı Səhralaşma proseslərinin tədqiqi şöbəsinin rəisi
7 Həmzəyeva İnsaf Kəmil qızı Biokimyəvi analizlər laboratoriyasının rəisi
8 Hüseynova Səadət Aslan qızı Radioekoloji və ekokimyəvi tədqiqatlar şöbəsinin rəisi
 
 
Kosmik Cihazqayırma Məxsusi Konstruktor Bürosu

1 Muradov Namiq Məmmədhüseyn oğlu Direktor
2 Hümbətəliyev Mübariz Adışirin oğlu Elmi işlər üzrə direktor müavini
3 Süleymanova Yeganə Calal qızı Texniki işləmələr üzrə direktor müavini
4 Mustafayev Elçin Şəfi oğlu Ümumi işlər üzrə direktor müavini
5 Bəhmənov Qafar Həsən Oğlu Mühasibat uçotu və hesabat şöbəsinin rəisi
6 Kamallı  Yeganə Kamal qızı Kadrlar şöbəsinin rəisi
7 Həsənov İlqar Rahim  oğlu    Cihazların layihələndirilməsi, tədqiqi və sınaq işləri      şöbəsinin rəisi
8 Şərifova Böyükxanım Aydın qızı Geofiziki tədqiqatların texniki vasitələri və metodologiyası şöbəsinin rəisi
9 Quliyeva Mədinə Əli qızı      Robototexniki sistemlər və konstruktiv elementlərin    araşdırılması şöbəsinin mühəndis-pr.
10 Gondolova Nazlı Məmməd qızı Geofiziki tədqiqatların texniki vasitələri və metodologiyası şöbəsinin böyük texniki
Kosmik Cihazqayırma Təcrübi Zavodu
1 Həsənov Ənvər Şükür oğlu Direktor
2 Yusifov Şahin İsa oğlu Baş mühəndis
3 Bədəlov Rəşid Məmmədəli oğlu Mexaniki emal və yığım sahəsi №1 in rəisi
 
Share: