MILLI AEROKOSMIK AGENTLIYINDƏ NÖVBƏTI ELMI-SEMINAR KEÇIRILMIŞDIR

47
0
Share:
06.04.2022 tarixində Milli Aerokosmik agentliyində növbəti elmi seminar keçirilmişdir. Ekologiya İnstitunun Təbii dağıdıcı və səhralaşma proseslərinin monitorinqi şöbəsinin rəisi Fəttayev Hamlet. Mövzu: Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının çay hövzələrində səthi yuyulma intensivliyininqiymətləndirilməsi. ETAİİ-nin Funksional çeviricilər şöbəsinin rəisi müavini Şanə Cahidzadə. Mövzu: Multispektral ölçmə sistemlərinin optimallaşdırılması və ölçmə nəticələrinin yeni emal üsullarının işlənməsi. KCMKB-nin Məsafədənzondlama sistemlərinin informasion modelləşdirilməsi şöbəsinin rəis müavini Əsmər Buludxanlı. Mövzu: Abşeron yarımadasının dəniz səthinin neftlə çirklənməsinin radar məlumatların tədqiqi.
Share: