MİLLİ AEROKOSMİK AGENTLİYİNDƏ NÖVBƏTIİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLDİ

685
0
Share:
20.04.2022 tarixdə MAKA-da növbəti elmi seminar keçirilmişdir.
Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutunun “Geofiziki proseslərin kosmik monitorinqi” şöbəsinin rəis müavini Nigar Abasova:
Mövzu: Yerüstü landşaft elementlərinin spektrofotometrik parametrlərinin dinamikasının qiymətləndirilməsi metodları
Milli Aerokosmik Agentliyin dissertantı, Azərkosmosda baş mütəxəssis Elman Ələsgərov :
Mövzu: Müxtəlif məkan ayırdetməsinin kombinasiyasından ibarət kosmik təsvirlərin obyektyönümlü emal alqoritmləri
Ekologiya İnstitutunun “Xəzərin və su hövzələrinin aerokosmik monitorinqi” şöbəsinin rəisi Tatarayev Məhəmməd :
Mövzu: Xəzər dənizinin özünütəmizləmə prosesinə təsir edən əsas faktorların icmalı (neft və neftməhsulları timsalında)
Share: