ELMI-TƏDQIQAT AEROKOSMIK İNFORMATIKA İNSTITUTU

62
0
Share:
Direktor                                                   Fizika elmlər doktoru, professor Əsgərov Kamal Əsgər oglu
Elmi işlər üzrə direktor müavini             Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Rəhimov Rauf Mahmud oğlu
Elmi katib                                                 Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Validə Mahmudova Xankişi qızı
Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutu 1991-ci ildə yaradılmışdır.
– Aerokosmik məlumatların toplanması, emalı və təsnifatı üsullarının işlənilməsi;
– Coğrafi İnformasiya Sistemləri texnologiyaları əsasında ətraf mühit parametrlərinin qiymətləndirlməsi;
– Optik-elektron sistemlərin yaradılması;
– Fiziki proseslərin və atmosfer hadisələrinin analıtik ölçü sistemlərinin işlənilməsi;
– Xüsusi təyinatlı cihazların və çeviricilərin layihələndirilməsi.
 
Share: