Milli Aerokosmik Agentliyində növbəti elmi-seminar keçirilmişdir

06.04.2022 tarixində Milli Aerokosmik agentliyində növbəti elmi seminar keçirilmişdir. Ekologiya İnstitunun Təbii dağıdıcı və səhralaşma proseslərinin monitorinqi şöbəsinin rəisi Fəttayev Hamlet.
Mövzu:
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının çay hövzələrində səthi yuyulma intensivliyininqiymətləndirilməsi.

ETAİİ-nin Funksional çeviricilər şöbəsinin rəisi müavini Şanə Cahidzadə.
Mövzu: Multispektral ölçmə sistemlərinin optimallaşdırılması və ölçmə nəticələrinin yeni emal üsullarının işlənməsi.

KCMKB-nin Məsafədənzondlama sistemlərinin informasion modelləşdirilməsi şöbəsinin rəis müavini Əsmər Buludxanlı.
Mövzu:
Abşeron yarımadasının dəniz səthinin neftlə çirklənməsinin radar məlumatların tədqiqi.

Author: