Soyad, ad, ata adı
Əliyeva Nərminə Əli qızı
Anadan olduğu yer
Azərb.R. Şəmkir r. Bayramlı(Kolxozkənd) kəndi
Təvəllüdü (gün, ay, il)
24.02.2022.
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
ADU(BDU)
Elmi dərəcəsi
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
Elmi adı
Namizədlik (fəlsəfə doktoru) dissertasiyasının mövzusu:
Maqnit-akustik-qravitasiya dalğalarının tənliyinin qrup nəzəriyyəsinə görə araşdırılması
–         ixtisas şifri
01.04.02
–         ixtisasın adı
Nəzəri fizika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
20
–   Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
1
–        Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:
 
–   fəlsəfə doktorlarının sayı
Hal-hazırda rəhbər (məsləhətçi) olduğu doktorantların sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
Pedaqoji fəaliyyəti
BDU
Digər fəaliyyəti
Təltif və mükafatları
Vəzifəsi
Aparıcı elmi işçi
Elektron poçtu
narminaaliyeva2402@mail.ru