Soyad, ad, ata adı
İsbəndiyar Museyib oğlu Əliyev
Anadan olduğu yer
Agdaş rayonu, Yuxarı Ləki k.
Təvəllüdü (gün, ay, il)
03.03.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Texniki Universiteti 
Elmi dərəcəsi
Texnika elmləri doktoru
Elmi adı
Dosent 
Namizədlik (fəlsəfə doktoru) dissertasiyasının mövzusu:
Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosları istismar olunan neft quyularının diaqnostikası
–         ixtisas şifri
2525.01  (05.15.06)
–         ixtisasın adı
Neft-qaz yataqlarının işlənlməsi və istismarı 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
Qlobal informasiya sistemlərinin sintezi üçün model və metodlarinin işlənilməsi və inkişaf etdirilməsi
–         ixtisas şifri
3338.01 (05.13.01)
–         ixtisasın adı
Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənilməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
76
–   Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
55
–        Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
30
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
11
Kadr hazırlığı:
 
–   fəlsəfə doktorlarının sayı
–   elmlər doktorlarının  sayı
sayı
Hal-hazırda rəhbər (məsləhətçi) 
olduğu doktorantların sayı
Əsas elmi nailiyyətləri
Ştanqlı dərinlik nasoslarının diaqnostikası və idarəedilməsi üzrə kompleks avtomatik qurgular  işlənilmişdir. 
Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosları ilə  istismar olunan neft quyularının diaqnostikası üçün yeni metod təklif olunmuşdur 
SDN texnologiyası əsasında dinamiki  formalaşan intellektual informasiya fondlarının yaradılması modeli işlənilmişdir
Korporativ şəbəkələrdə  paylanmış hesablama mühitinin yaradılmasının  arxitektur – texnoloji prinsipləri işlənilmişdir 
Zaman serisi əsasında informasiya  sistemlərinin etibarlığının hesablanmasının qeyri səlis modeli təklif olunmuşdur 
Qlobal şəbəkələrdə infromasiya mübadiləsi üçün peering modeli işlənilmişdir
SLA əsasında İnternet provayderlərin seçilməsi və İnternet xidmətlərin keyfiyətinin qiymətləndirilməsi  modeli və metodikası işlənilmişdir
Mutimedia texnologiyası əsasında qlobal şəbəkələrdə trafikin idarə olunması modelləri təklif olunmuşdur 
Risklər nəzərə alınmaqla Data-mərkəzlərin optimal yerləşdirilməsi üçün metod işlənmişdir.   
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
Beynəlxalq Telekommunikasiya Akademiyasının həqiqi  üzvü 
Ali Attestasiya Komissiyasının Texnika elmləri üzrə Ekspert Şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
Azərbaycan Iqtisad Universiteti (2002-2003)
Azərbaycan Aviasiya Akademiyası  (2013-2014)
Azərbaycan Texniki Universiteti (2018-2022)
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində   fəlsəfə doktoru hazırlığı üçün respublika üzrə fizika-riyaziyyat və texnika elmləri üzrə ixtisaslaşan aspirant və dissertantlara “İnformatika” fənninin tədrisi (2003-2006)
Digər fəaliyyəti
Avropa Komissiyasının EU4Digital  təşəbbüsü  üzrə ölkə  koordinatoru (2016-2021)
Ölkəmizdə “Elektron  Azərbaycan”,  “İnformasiya cəmiyyəti”, “E-hökumət”  üzrə bir çox layihələrə  bilavasitə rəhbəlik etmişdir. 
Təltif və mükafatları
Əməkdar mühəndis   (2014)
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat, Nazirliyinin  Fəxri Fərmanı ( 2011, 2015)
Regional Rabitə Birliyinin Fəxri Fərmanı (2011)
Vəzifəsi
Baş mütəxəssis (regionol bölmələrinin işinə nəzarət üzrə) 
Elektron poçtu
aliyev.isbendiyar@gmail.com