Soyad, ad, ata adı
Məmmədov Fuad Faiq oğlu
Anadan olduğu yer
Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il)
14 sentyabr 1981-ci il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Texniki Universiteti
Elmi dərəcəsi
Texnika elmləri doktoru
Elmi adı
Dosent 
Namizədlik (fəlsəfə doktoru) dissertasiyasının mövzusu:
Günəş enerjisindən istifadə etməklə xam neftin emala hazırlanması üçün energetik qurğunun işlənməsi
–         ixtisas şifri
05.14.04 – (hal-hazırki 3342.01)
–         ixtisasın adı
Sənaye istilik energetikası
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
Alternativ enerji mənbələri əsasında neftqazçıxarma proseslərində enerji resurslarına qənaət və ekoloji təmiz texnologiyaların işlənməsi
–         ixtisas şifri
2525.01
–         ixtisasın adı
Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
142 (o cümlədən 2 kitab)
–   Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
91
–        Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
68
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
13
Kadr hazırlığı:
 
–   fəlsəfə doktorlarının sayı
– elmlər doktorlarının sayı   
Hal-hazırda rəhbər (məsləhətçi) 
olduğu doktorantların sayı
2
Əsas elmi nailiyyətləri
 • İlk dəfə olaraq yüksək temperaturlu və günəş izləyici sistemlərə malik parabolosilindirik və parabolik konsentratorlu energetik qurğular işlənib hazırlanmışdır;
 • Müxtəlif formalara malik və fərqli materiallardan hazırlanmış, günəş izləyici sistemlərlə təchiz olunmuş yastı günəş kollektorları işlənib hazırlanmışdır;
 • Şaquli və üfüqi oxlu külək mühərrikləri işlənib hazırlanmışdır;
 • Su şirinləçdirici, hava qızdırıcı, istilik akkumulyatoru, hibrid sistemlər işləyib hazırlamış və bir çoxuna patentlər almışdır.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 • Dünya Bərpa Olunan Enerji Şəbəkəsinin (WREN-Birləşmiş Krallıq) Beynəlxalq Redaksiya Heyətinin Azərbaycandan üzvü (2008 – ci ildən hal – hazıra kimi)
 • Editorial Board Member of International Journal of Energy Engineering
 • Editorial Board Member of International Journal of Advanced Renewable Energy Research 
 • Editorial Board Member of Thermal Energy and Power Engineering
 • Editorial Board Member of International Journal of Scientific and Engineering Research
Pedaqoji fəaliyyəti
AzTU, ADNSU
Digər fəaliyyəti
 • Beynəlxalq və yerli layihələrdə ekspert, rəhbər, məsləhətçi. 
 • Bərpa olunan enerji mənbələri üzrə komissiyaların üzvü.
Təltif və mükafatları
 • Hazırladığı energetik qurğulara görə yerli mükafatlar, elmi işlərinə görə isə, Rusiya Federasiyasının “TATA” Elmi-Texniki Mərkəzi tərəfindən Diplom.
 • İngiltərədən bir neçə sertifikat.
 • Azərbaycan Respublikasının Yubiley Medalı, 2022-ci il.
Elektron poçtu
fm.solarpower@gmail.com