Direktor                                                    Ənvər Həsənov Şükür oğlu

Baş mühəndis                                           Şahin Yusifov İsa oğlu

İstehsalat üzrə direktor müvini              Mövludpaşa Nuşiyev Məmmədxan oğlu

Kosmik Cihazqayırma Təcrübi Zavodu 1978-ci ildə yaradılmışdır.

– Xüsusi təyinatlı məhsulların və xalq istehlakı mallarının istehsalı;

– MAKA-nın təşkilatlarında layihələndirilən cihazların sınaq nümunələrinin hazırlanması;

– Neft-qaz sənayesi və digər təşkilatlar üçün avadanlıqların təmiri və ehtiyat hissələrin hazırlanması.