MİLLİ AEROKOSMİK AGENTLİYİNDƏ İXTİSAS FƏNNİ ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU İMTAHANLARI

Milli Aerokosmik Agentliyində ixtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanları 2021-ci ilin iyul ayında aşağıdakı qrafik üzrə keçiriləcəkdir.

09.07.2021- ci il tarixində:

2426.01 – Ekologiya;

3324.02 –Yer kürəsinin aerokosmik tədqiqatları, fotoqrammetriya;

3324.07 – Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar;

12.07.2021-ci il tarixində:

3337.01 – İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri;

3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi;

13.07.2021-ci il tarixində:

3361.01 – Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika;