“Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri” jurnalı ildə 4 dəfə çap olunur. Jurnala azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalələr qəbul edilir. Jurnalın rubrikaları aşağıdakılardır: 

  • Məsafədən zondlama
  • Ekologiya
  • Cihazqayırma 
  • İnformasiya-ölçmə sistemləri 
  • Mikroelektron element və qurğular
  • Digər elm sahələri
  • İnformasiya

“АМАКА-nın Xəbərləri” jurnalı 2010-cu ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir. 

Redaksiyanın ünvanı: AZ1115, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, S.S.Axundov küçəsi 1, tel.: (+99412) 562-93-87; Faks: (+99412) 562-17-38

E-mail: journal_anasa@yahoo.com

              journalanasa@gmail.com