Elmİ-Tədqİqat Aerokosmİk İnformatİka İnstİtutunun şöbə rəİsİ Vüsal Hüseynova texnİka üzrə fəlsəfə doktoru elmİ dərəcəsi verİlmİşdİr.

281
0
Share:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının (AAK) 29.12.2023-cü il tarixli qərarı ilə Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutunun şöbə rəisi Vüsal Mədəd oğlu Hüseynova  texniki elmi sahənin “Materiallar texnologiyası” ixtisası üzrə texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru diplomunu 08 fevral 2024-cü il tarixdə  AAK-ın sədri professor Famil Mustafayev təqdim etmişdir.

Gənc alimi ürəkdən təbrik edərək ona gələcək elmi fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq. 

Share: