MİLLİ AEROKOSMİK AGENTLİYİNDƏ İXTİSAS FƏNLƏRİ ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORLUĞU İMTAHANI KEÇİRİLMİŞDİR

212
0
Share:

5 dekabr 2023-cü il tarixində Milli Aerokosmik Agentliyində “Ekologiya”, “Yer kürəsinin aerokosmik tədqiqatları, fotoqrammetriya”, “Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar”, “İnformasiya – ölçmə və idarəetmə sistemləri”, “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”, “Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika” ixtisasları üzrə fəlsəfə doktorluğu imtahanı keçirilmişdir. İmtahanda 7 doktorant və dissertant iştirak etmişdir. 

Share: