AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİNDƏ 24-26 NOYABR 2022-Cİ İL TARİXLƏRİNDƏ “AVRASİYADA DİNAMİK ENERJİ LANDŞAFTI: ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLIYİNƏ QLOBAL TƏHDİDLƏR, REGİONAL PROBLEMLƏR VƏ İMKANLAR” ADLI KONFRANS KEÇİRİLƏCƏK.

766
0
Share:

Mövzu : Xəzər hövzəsi və Mərkəzi Asiya regionunda neft və qaz hasil edən ölkələr son on ildə nisbətən yüksək enerji qiymətləri altında sürətli iqtisadi artım yaşamış, eyni zamanda qlobal enerji qiymətlərinin yüksək dəyişkənliyindən əziyyət çəkmişlər. Bu ölkələr zəngin karbohidrogen, hidro, resurslarından rasional istifadə və səmərəli idarə olunması ilə bağlı problemlər var. Avropanın enerji bərpa olunan və alternativ enerji ehtiyatlarına və geosiyasi üstünlüklərə malikdir. Bu enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynamaq, bu ölkələrin enerji sektorunda investisiya və innovativ imkanlardan səmərəli istifadə etmək və regional enerji bazarının formalaşdırılması ən vacib məsələlərdəndir.

Konfrans AZ1073, Bakı şəhəri, H. Cavid pr. 25, Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı, Azərbaycan ünvanında baş tutacaq.

Konfrans 24-26 noyabr 2022-ci il tarixlərində plenar və bölmə iclaslarında keçiriləcək.

Konfransın dili: İngilis dili

Ətraflı məlumat:  : https://aztuconference.aztu.edu.az/conference_detail/20

Share: