MİLLİ AEROKOSMİK AGENTLİYİNDƏ NÖVBƏTİ ELMİ-SEMİNAR KEÇİRİLMİŞDİR

632
0
Share:
06.04.2022 tarixində Milli Aerokosmik agentliyində növbəti elmi seminar keçirilmişdir. Ekologiya İnstitunun Təbii dağıdıcı və səhralaşma prAoseslərinin monitorinqi şöbəsinin rəisi Fəttayev Hamlet.
Mövzu:
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının çay hövzələrində səthi yuyulma intensivliyininqiymətləndirilməsi.
ETAİİ-nin Funksional çeviricilər şöbəsinin rəisi müavini Şanə Cahidzadə.
Mövzu: Multispektral ölçmə sistemlərinin optimallaşdırılması və ölçmə nəticələrinin yeni emal üsullarının işlənməsi.
KCMKB-nin Məsafədənzondlama sistemlərinin informasion modelləşdirilməsi şöbəsinin rəis müavini Əsmər Buludxanlı.
Mövzu:
Abşeron yarımadasının dəniz səthinin neftlə çirklənməsinin radar məlumatların tədqiqi.
Share: