MILLI AEROKOSMIK AGENTLIKDƏ NÖVBƏTI ELMI SEMINAR KEÇIRILMIŞDIR

55
0
Share:
08.06.2022 tarixdə MAKA-da növbəti elmi seminar keçirilmişdir. Məruzəçi: Ekologiya İnstitutunun  “Ekoloji Cihazqayırma” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Teymur Hacıyev Mövzu: Eroziya prosesinin dağ-qara və dağ-qəhvəyi torpaqların ekoloji vəziyyətinə təsirinin tədqiqi. Məruzəçi: Ekologiya İnstitutunun “ Təbii-dağıdıcı və səhralaşma proseslərinin monitorinqi” şöbəsinin böyük elmi işçisi Sima Əsgərova Mövzu: Neftlə çirklənmənin Xəzər dənizinə təsiri.
Share: