MİLLİ AEROKOSMİK AGENTLİKDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLMİŞDİR

752
0
Share:
25.05.2022 tarixdə MAKA-da növbəti elmi seminar keçirilmişdir.
Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutunun “Pilotsuz uçuş aparatlarını tədqiqi” şöbəsinin mühəndis-proqramlaşdrıcısı  Əzizullayev Muxtar:
Mövzu: Pilotsuz Uçuş Aparatlarında Radioidaarəetmə Sistemlərinin Təhlili.
Kosmik Cihazqayırma Məxsusi Konstruktor Bürosunun “Konstruktor-texniki işləmələr” şöbəsinin mütəxəssisi Təhməzov Təbriz:
Mövzu: Genetik modifikasiya olunmuş məhsulların insan orqanizminə təsirləri.
Share: