EKOLOGIYA İNSTITUTU

43
0
Share:
Direktor                                                           Texnika elmlər doktoru, professor Bəhram Əliyev Hüseyn oğlu
Elmi işlər üzrə direktor müavini                    Murad Musayev Qədim oğlu
Elmi katib                                                         Coğrafiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Kəmalə Novruzova Gülhəsən oğlu
Ekologiya İnstitutu 1991-ci ildə yaradılmışdır.
 
– Ətraf mühitin və ekosistemlərin aerokosmik monitorinqinin aparılması;
 
– Atmosferin və iqlim proseslərinin tədqiqi;
 
– Lokal ekoloji şəraitin qiymətləndirilməsi;
 
– Ətraf mühitə nəzarət vasitələrinin elmi-texniki və texnoloji əsaslarının işlənilməsi;
 
– Regional iqlim dəyişmələrinin və digər qlobal ətraf mühit problemlərinin ölkə əhalisinə və iqtisadiyyata təsirinin araşdırılması;
 
– Xəzər dənizinin ekoloji monitorinqi və su ehtiyatlarının öyrənilməsi;
 
– Meşə ekosistemlərinin tədqiqi və inkişaf dinamikası;
 
– Antropogen təsirlərə məruz qalmış ərazilərin ekoloji rayonlaşdırılması.
Share: