Milli Aerokosmik Agentlikdə növbəti elmi seminar keçirilmişdir

08.06.2022 tarixdə MAKA-da növbəti elmi seminar keçirilmişdir.
Məruzəçi: Ekologiya İnstitutunun  “Ekoloji Cihazqayırma” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Teymur Hacıyev

Mövzu: Eroziya prosesinin dağ-qara və dağ-qəhvəyi torpaqların ekoloji vəziyyətinə təsirinin tədqiqi.
Məruzəçi: Ekologiya İnstitutunun “ Təbii-dağıdıcı və səhralaşma proseslərinin monitorinqi” şöbəsinin böyük elmi işçisi Sima Əsgərova

Mövzu: Neftlə çirklənmənin Xəzər dənizinə təsiri.

Author: