Milli Aerokosmik Agentlikdə növbəti elmi seminar keçirilmişdir

25.05.2022 tarixdə MAKA-da növbəti elmi seminar keçirilmişdir.

Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutunun “Pilotsuz uçuş aparatlarını tədqiqi” şöbəsinin mühəndis-proqramlaşdrıcısı  Əzizullayev Muxtar:

Mövzu: Pilotsuz Uçuş Aparatlarında Radioidaarəetmə Sistemlərinin Təhlili.

Kosmik Cihazqayırma Məxsusi Konstruktor Bürosunun “Konstruktor-texniki işləmələr” şöbəsinin mütəxəssisi Təhməzov Təbriz:

Mövzu: Genetik modifikasiya olunmuş məhsulların insan orqanizminə təsirləri.

Author: