1. Soyad, ad, ata adı
  Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu
  Anadan olduğu yer
  Ermənistan SSR-nin Zəngibasar rayonu
  Təvəllüdü (gün, ay, il)
  02 sentyabr 1955
  Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
  Elmi dərəcəsi
  texnika elmləri doktoru
  Elmi adı
  professor, akademik
  Namizədlik (fəlsəfə doktoru)
  Dissertasiyasının mövzusu:
  Изучение и обоснование рациональной технологии импульсного дождевания овощных культур в условиях Черноморского побережья Кавказа
  • Ixtisas şifri
  06.01.02
  • Ixtisasın adı
  Мелиорация и орошаемое земледелие
  Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
  Разработка и внедрение водосберегающей техники и технологии полива в условиях Азербайджана
  • Ixtisas şifri
  05.10.01
  06.01.02
  • Ixtisasın adı
  Гидротехническая мелиорация.
  Мелиорация и орошаемое земледелие.
  Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı
  201 elmi məqalə; 24 monoqrafiya
  • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
  87
  • Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
  29
  Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
  30 müəlliflik şəhadətnamələr
  Kadr hazırlığı:
  10 patent
  • Fəlsəfə doktorlarının sayı
  30
  • Elmlər doktorlarının sayı
  10
  Hal-hazırda rəhbər (məsləhətçi) olduğu doktorantların sayı
  2
  Əsas elmi nailiyyətləri
  Torpaqların meliorasiyası, kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasının yeni mütərəqqi suvarma texnologiyasının yaradılması və tətbiqi problemləri, Azərbaycanda suvarma texnologiyasının texniki kompleksinin yaradılması, yeniləşdirilməsi və tətbiqi, su çatışmazlığı və ətraf mühütin ekoloji tarazlığının pozulması şəraitində kənd təsərrüfatı və meliorasıyanın inkişafı problemləri, torpağqoruyucu əkinçilik metodlarının tətbiqi ilə kənd təsərrüfatı biktilərinin məhsuldarlığının artırılması, suvarma sistemlərinin avtomatlaşdırılması, dağ əkinçilik rayounlarında suvarmanın inkişaf etdirilməsi üçün üsul və texnologiyalarının işlənib hazırlanması, torpaqların mühafizəsi, onları eroziyadan və səhralaşmadan qorunması, müxtəlif metodlar, xüsusilə riyazi modelləşdirmə və məsafədən idarə olunan zondlaşdırma metodlarının tətbiqi ilə onların öyrənilməsi, qlobal iqlim dəyişmələri şəraitində torpaq və su eytiyyatlarının qorunması və idarə olunması istiqamətində tədqiqatların aparılması və bu şəraitdə kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi.
  Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
  Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının həqiqi üzvü; Beynəlxalq Ekologiya və Təbiətin İdarə Edilməsi Akademiyasının həqiqi üzvü; “Академия естествоведения”-nın həqiqi üzvü; Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının həqiqi üzvü; Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Akademiyasının həqiqi üzvü; Rusiya Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının həqiqi üzvü; Rusiya Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
  Pedaqoji fəaliyyəti
  1992-2022 (30 il)
  Digər fəaliyyəti
  Təltif və mükafatları
  Fəxri mühəndis; 2003-cü ilin ixtiraçı mühəndisi; BMT-nin ali mükafatı; Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ali mükafatı; Nobel medalı; Rusiyanın əməkdar elm xadimi; Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yubiley medalı
  Vəzifəsi
  Direktor
  Elektron poçtu
  bahram.aliyev@mail.ru